Zásady ochrany osobných údajov

Keďže aj v horách sa správame profesionálne a podliehame bezpečnostným normám a platnej legislatíve, snažíme sa rovnako pristupovať aj k potrebám ochrany Vašich osobných údajov.

Vaše osobné údaje spracovávame v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov č. 18/2018 z. z. a smernicou EÚ známou pod skratkou GDPR. Máme na to vypracovaný interný predpis a dôležité veci pre Vás sú uvedené nižšie.

Prevádzkovateľ

Správcom vašich osobných údajov je spoločnosť Mountain Guide Services s.r.o., so sídlom Potočná 27/21, 03101 Liptovský Mikuláš, IČO: 46834991, zapísaná v obchodnom registri okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka číslo 71311/L.

Aké osobné údaje spracovávame

Osobné údaje, ktoré nám poskytnete

V súlade so zákonom spracúvame iba relevantné osobné údaje v primeranom rozsahu, a to, iba v prípade, že ich poskytnete z vašej vlastnej vôle. Napríklad, ak pošlete prihlášku na akciu (kurz, výstup,...) a kontaktujete nás emailom alebo vyplnením kontaktného formulára.

Odoslaním prihlášky súhlasíte s obchodnými podmienkami a zásadami ochrany osobných údajov.

Medzi relevantné osobné údaje ktoré sa uchovávajú patrí:

  • Meno a priezvisko
  • Adresa bydliska
  • Telefónne číslo
  • Email

Osobné údaje osôb mladších ako 16 rokov nespracovávame.

Osobné údaje, ktoré sú spracovávane automaticky

Pri návšteve webových stránok, sa automaticky zhromažďujú určité technické a analytické informácie, medzi ktoré patria:

  • IP adresa
  • dátum a čas prístupu
  • informácie o vašom webovom prehliadači a nastavení jazyka
  • informácie o vašom operačnom systéme

Informácie sú pre nás anonymizované, a preto ich nevieme priradiť ku žiadnej konkrétnej osobe.

Cookies

Cookies sú malé textové súbory, ktoré vznikajú návštevou väčšiny webových stránok. Je to štandardný technický nástroj na ukladanie informácii na strane používateľa. Nehľadajte za tým nič zlé, cookies sa používajú bežne pri prevádzke web stránok. Je to jeden zo spôsobov ako zlepšiť používateľskú skúsenosť.

Na našich stránkach používame technické (nutné na prevádzku stránok), analytické (google analitics) a social media (facebook) cookies.

Prečo ich spracovávame?

Existuje legislatíva, ktorá nám prikazuje pracovať s osobnými údajmi. Vieme Vás ubezpečiť, že Vami poskytnuté osobné údaje spracovávame v súlade s platnou legislatívou a len za účelom na ktorý boli poskytnuté.

Plnenie zmluvy

Údaje ktoré vyplňujete v prihláške sú nevyhnutné pre účel dodania služby (kurz, výstup,...). V tomto prípade využívame hlavne vaše meno, priezvisko a adresu. V komunikácii aj email a telefonický kontakt.

Vami vyplnené osobné údaje neposkytujeme tretím stranám (napríklad: ubytovacie prevádzky, marketingové a reklamné účely).

Oprávnené záujmy

Vaše osobné údaje používame aj na to, aby sme vám poskytli relevantný obsah, informácie o službe a informovali vás o prípadných zmenách alebo novinkách. V tomto prípade využívame emailovú adresu a telefonický kontakt.

Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

Údaje uchovávame na nevyhnutne krátky čas - počas trvania zmluvného vzťahu. V prípade objednania služby je to po jej realizáciu. V prípade darčekových poukazov sú to 2 roky.

Určité osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na riadne poskytnutie služieb alebo na splnenie zákonných predpisov, musia byť uchovávané bez ohľadu na vami udelený súhlas na dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi. V prípade daňových dokladov je to 10 rokov.

Bezpečnosť

>

Nami spracovávané osobné informácie sú zabezpečené technickými aj organizačnými prostriedkami tak, aby sme minimalizovali ich stratu, nepovolanú manipuláciu alebo zneužitie tretími stranami.

Vami poskytnuté osobné údaje využívame výlučne za účelom spracovania pre plnenie zmluvy a oprávneného záujmu.

Aké sú vaše práva?

Máte právo kedykoľvek si vyžiadať informáciu aké osobné údaje o vás máme zaznamenané a pre aký účel. Máte právo požiadať o nápravu chybne uložených osobných údajov ktoré o vás spracovávame.

Máte právo požiadať o vymazanie vašich osobných údajov. Vymazanie sa však nedotkne údajov, ktoré musíme podľa zákona uchovávať (napríklad z dôvodu daňovej povinnosti).

Práv máte podľa zákona samozrejme viac, ale vyššie uvedené je to podstatné o čom je dobré vedieť vedieť.

Aké má práva prevádzkovateľ?

Prevádzkovateľ má právo spracovávať nevyhnutné osobné údaje pre riadne poskytnutie služieb, oprávnených záujmov alebo na splnenie ďalších zákonných predpisov (napríklad daňová povinnosť).

Inými slovami, bez vašich osobných údajov, ktoré nám dobrovoľne zašlete, nie je možné s vami komunikovať (email, telefón), vystaviť vám faktúru (meno, priezvisko, adresa), ani vás informovať o zmenách alebo nových aktivitách.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Vyplnením kontaktného formulára alebo zaslaním emailu, súhlasíte so spracovaním Vami zaslaných nevyhnutných osobných údajov prevádzkovateľom za účelom riadneho plnenia zmluvy a ďalších oprávnených záujmov podľa zákona č. 18/2018 z.z. v znení neskorších predpisov.

Posledná aktualizácia: 1. 12. 2021, v1.1