Všeobecné informácie ku kurzom

Všeobecné informácie

Všetky ponúkané kurzy sú vedené horskými vodcami s najvyššou medzinárodnou kvalifikáciou UIAGM/IFMGA. To je záruka profesionálneho prístupu, veľmi dobrou znalosťou problematiky podloženou najrozsiahlejšou prípravou a dlhoročnými skúsenosťami. V neposlednom rade aj garancie vašej bezpečnosti.

Charakteristika kurzov

Primárne zameranie kurzov je určené pre ľudí, ktorí sa chcú naučiť alebo zdokonaliť v zručnostiach potrebných pre samostatný, a hlavne bezpečný, pohyb v horskom teréne v letných alebo zimných podmienkach. Kurzy sú rozdelené podľa úrovne na tri hlavné kategórie:

  • Zoznamovacie - Prebiehajú formou jedného stretnutia alebo dennej nenáročnej túry. Je možné ich absolvovať aj popri viacdňovej aktivite (napr.: skialpinistický prechod, ľadovcová túra, atď.) na horskej chate čakaním na lepšie počasie a podobne.
  • Základné - Určené pre záujemcov, ktorí majú minimálne alebo takmer žiadne skúsenosti s danou problematikou a chceli by ich rozšíriť. Tento druh kurzov patrí medzi najviac žiadané.
  • Rozšírené/zdokonaľovacie - Vyžadujú predchádzajúce praktické skúsenosti s danou problematikou. Aby bola výuka efektívna, je potrebné aby úroveň znalostí v skupine nebola príliš rozdielna. Pri zápise do kurzu sa môže vyžadovať preukázanie nadobudnutých znalostí formou pohovoru.

Výuka prebieha v skupine, ktorej veľkosť je obmedzená. Počet ľudí na jedného inštruktora (horského vodcu) je limitovaný z dôvodu efektívnej výuky.

Ponuka

Zoznam ponúkaných kurzov sa priebežne mení v závislosti od ročného obdobia. Aktuálna ponuka je uvedená na webových stránkach v časti vzdelávanie. Všeobecné rozdelenie ponúkaných kurzov:

V prípade záujmu o špecifický typ kurzu vieme dohodnúť individuálny program.

Kurzy

Lavínové kurzy

Zoznamovacie lavínové kurzy sú zamerané na prácu s lavínovým prístrojom,  sondou a lopatou. Lavínovú výstroj (vyhľadávač, sonda, lopata) je možné zapožičať. Zoznamovací kurz sa zrealizuje formou krátkej túry v nenáročnom teréne alebo ako doplnková aktivita na viacdenných túrach (napr. čakaním na horskej chate).

(Základné) Lavínové kurzy sú realizované formou predĺženého víkendu (piatok-nedeľa), pokiaľ nie je uvedené inak. Sú určené záujemcom, ktorí nemajú žiadne alebo majú len minimálne znalosti z oblasti lavínovej prevencie. Takmer tri dni sú venované dvom teoretickým prednáškam a dvom celodenným praktickým cvičením v teréne.

Vzhľadom na efektivitu výuky je počet ľudí limitovaný, pričom sa jeden vodca venuje menšej skupine. Je výhodné, ak si ľudia prinesú vlastný lavínový prístroj, no môžu si ho zapožičať od horského vodcu a zároveň porovnať niekoľko rôznych modelov. Skialpinistická výstroj je pre pohyb v teréne výhodou, no nie podmienkou.

Rozšírený lavínový kurz je zameraný na rozpoznanie lavínového nebezpečenstva priamo v teréne, voľbu optimálnej trasy výstupu a zjazdu s ohľadom na lavínové nebezpečenstvo. Okrem toho je kurz venovaný plánovaniu túry doma a v jej korekcie v teréne a zdokonaleniu schopností improvizovanej záchrany. Optimálne trvanie sú 4 dni. Pre efektívny priebeh kurzu je veľmi dôležité, aby záujemcovia mali základné znalosti z lavínovej problematiky, vedeli používať vlastný lavínový prístroj a mali skúsenosti s pohybom v horskom teréne.

Pre tento typ kurzu je skialpinistická výstroj (skialp. lyže, mačky, čakan) a vlastná lavínová výbava podmienkou. Chýbajúcu časť je možné zapožičať. Veľkosť skupiny je limitovaná. Každý deň je venovaný celodennej skialpinistickej túre vo vysokohorskom prostredí s praktickým nácvikom a večer teoretickej príprave.

Skialpinistiké kurzy

Zoznamovacie skialpinistické kurzy sú určené pre záujemcov, ktorí by si radi vyskúšali "skialp", no nevedia ako na to.

Skialpinistické kurzy v domácom prostredí (Slovensko) sú realizované formou predĺženého víkendu (piatok-nedeľa), pokiaľ nie je uvedené inak. Sú určené záujemcom, ktorí nemajú žiadne alebo majú len minimálne skúsenosti so skialpinizmom/skitouringom. Takmer tri dni sú venované dvom teoretickým prednáškam a dvom celodenným túram v teréne s praktickými ukážkami.

Vzhľadom na efektivitu výuky je počet ľudí limitovaný, pričom sa jeden vodca venuje menšej skupine. Podmienkou je skialpinistická výstroj (skialpinistické lyže a lyžiarky) a lavínová výstroj (lavínový prístroj, sonda, lopata). Chýbajúcu časť výstroje je možné zapožiťať.

Skialpinistické kurzy na ľadovci je zameraný na pohyb vo vysokohorskom teréne a na ľadovci. Vyžadujú sa už určité zručnosti v skialpinizme, nie je určený pre začínajúcich skialpinistov.


Posledná zmena 1.1.2016.